įsaldinti

įsaldinti
įsáldinti tr. NdŽ, įsal̃dinti NdŽ; N, Ser gerai pasaldinti: Ponios Sviestavičienės priedas prie pietų – kompotas iš juodųjų slyvų labai įsaldintame pieno miešime Vaižg. | refl. NdŽ. \ saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti; persaldinti; prasaldinti; prisaldinti; susaldinti; užsaldinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • išaldinti — žr. išaldyti: Mirus vyrui, marčią išaldins laukan iš namų J. aldinti; išaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įšaldinti — Rtr, KŽ; M žr. įšaldyti. šaldinti; atšaldinti; įšaldinti; nušaldinti; pašaldinti; peršaldinti; prišaldinti; sušaldinti; užšaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aldinti — aldinti, ina, ino 1. J, Yl žr. aldyti 1. 2. intr. mušti, duoti, karšti: Aldins, muš – ir pasisakys, kame buvęs, ką daręs Dr. aldinti; išaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsaldinti — tr. 1. R373, N, J, Ser šiek tiek pasaldinti. 2. prk. padaryti malonų, mielą: Meilė apsaldins kančias rš. 3. apdaiginti rugius alui, saldei: Apsaldysi miežius, sudaigysi – [alus] bertainius sprogdydavo! Vn. Nemoki apsaldyt! Lp. ◊ šìrdį apsaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atsaldinti — tr. prk. padaryti vėl malonų, mielą: Ak jūs, dainos dainelės, jūs tik mano vienos galit nuraminti, atsaldinti dienas (d.) Jž. saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti; persaldinti; prasaldinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atšaldinti — žr. atšaldyti: 1. KI675. | refl. Rtr. 2. refl. Jis atsišaldinęs apsirgo KI396. Jis per staiga atsivėsindamas atsišaldino KI396. 3. Laikraštis be jokio rėdo atšaldina skaitytojus ir sandarbininkus V.Kudir. šaldinti; atšaldinti; įšaldint …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusaldinti — tr. padaryti saldų: Labai karčios žolės – ir cukrus negali nusaldinti Ėr. saldinti; apsaldinti; atsaldinti; įsaldinti; nusaldinti; pasaldinti; persaldinti; prasaldinti; prisaldinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nušaldinti — 1. žr. nušaldyti 2: O grynas medis net per didžiausius šalčius nenušaldins paukšteliams kojų sp. | refl.: Jei ana (augyvė) nusišaldin, tuojaus iš to vaikeliui randasi kokia liga BPII509. 2. žr. nušaldyti 3: Šalta šalna nušaldino visus žiedus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasaldinti — tr., pasal̃dinti K 1. N, Š, LL169, NdŽ, Slv įdėti saldumo, padaryti saldų: Pasaldino kavą Dkš. Pasaldink arbatą, pilvą po pietų, misą alaus J. | prk.: Jei ištenkate, atsiųskite man pagelbos – aš nors sykį kitą kąsnelį duonos sau pasaldysiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pašaldinti — NdŽ žr. pašaldyti. šaldinti; atšaldinti; įšaldinti; nušaldinti; pašaldinti; peršaldinti; prišaldinti; sušaldinti; užšaldinti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”